Научни публикации

 В този раздел може да откриете научните трудове на Д-р Радостин Узунов, в областта на оралната и лицево-челюстната хирургия. За преглед на статиите, можете да последвате линковете в заглавията на всяка една от тях

1.       R. Uzunov, V. Sveshtarov. Research of the areas of the face and neck for preoperative valuation of the possibilities for an application of a cervicofacial flap. Praemedicus vol. 28 March 2013, p. 29-34.

2.       Uzunov R., Hristova M., Svechtarov V., Nencheva S., Ivancheva V. The range of inter-incisal opening among the Bulgarian population. Praemedicus vol. 29, 2013, pp. 60-64

3.       Р. Узунов и В. Свещаров. Предоперативна оценка на възможностите за приложение на цервикофациални ламба. Част 1. Техники за закриване на големи дефекти  в букалната и инфраорбиталните области. Съвременна стоматология 2012г.брой 3, стр.3-8

4.       Р. Узунов и В. Свещаров. Предоперативна оценка на възможностите за приложение на цервикофациални ламба. Част 2. Тъканни резерви на букалната и цервикалните области спрямо тяхната еластичност и резтегливост. Съвременна стоматология 2012г.брой 3, стр.8-17

5.       Р. Узунов и В. Свещаров. Предоперативна оценка на възможностите за приложение на цервикофациални ламба. Изследване на корелационната и регресионната зависимост между площите на бузата и шията и установяване на зависимостта им от пола, височината и теглото. Съвременна стоматология 2012г.брой 3, стр.17-22

6.       Ж. Павлова, А. Тумбалов, Р. Узунов, А. Филчев. Позиция на лабиалните френулуми, спрямо централните резци част 1-ва: Горен френулумСписание Дентална медицина 2012г. брой 2, стр. 126-131

7.       Ж. Павлова, А. Тумбалов, Р. Узунов, А. Филчев. Позиция на лабиалните френулуми, спрямо централните резци част 2-ра: Долен френулумСписание Дентална медицина 2012г. брой 2, стр. 132-137

 

Литературни обзори:

1.    Р. Узунов.  Ролята на навигационните системи в лицево-челюстната хирургия. Съвременна стоматология 2012г.брой 3, стр.30-41.

2.    R. Uzunov, V. Goranova. Extranodal Non-Hodgkin’s lymphoma in the Oral and Maxillofacial region. Review of the literature. Praemedicus vol. 30, 12.2014, pp. 56-62